Sprawdź swoje zgłoszenie
SPRAWDŹ ZGŁOSZENIE
SPRAWDŹ WYNIKI

Popraw poniższe błędy:

OK
Masz jeszcze chwilkę? Wypełnij ankietę:
Czy produkty marki Mosso kupujesz regularnie? Czy znałeś produkty Mosso zanim usłyszałeś o nich w ramach loterii? Czy produkty Mosso spełniły Twoje oczekiwania? Czy ponowisz zakup produktów Mosso? Czy poleciłbyś innym produkty Mosso? Skąd dowiedziałaś/dowiedziałeś się o loterii „Wygraj przyjemność”? Czy poleciłaś/poleciłeś wzięcie udziału w loterii innej osobie?
weź udział
regulamin
GWARANTUJEMY BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Organizator akcji promocyjnej wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych jej uczestników odbywało się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”). Dane osobowe uczestników akcji promocyjnej są niezbędne organizatorowi akcji jedynie w celu jej przeprowadzenia, szczegóły w REGULAMINIE
ul. Inżynierska 15 93-569 Łódź tel.: (42) 636 90 97
tel.: (42) 636 90 93
biuro@smolar.pl www.smolar.pl